One Democratic State Solution in Israel/Palestine – It’s time [Video registratie]

Op zondag 26 mei 2019 was er in Amsterdam-oost een openbare bijeenkomst met lezingen en Q&A met Jeff Halper en Rania Madi, over de actuele situatie in Palestina en de stappen die logischerwijze gezet dienen te worden voor de overgang naar een rechtvaardiger situatie.

Het beginsel van een tweestaten-oplossing werd algemeen beschouwd als achterhaald en geen werkelijk haalbare optie meer.

De bijeenkomst werd georganiseerd door FFIPP Europe, in het kader van een 2019 speaking tour, die na Bordeaux, Grenoble en Paris, in zijn laatste sessie  Amsterdam aandeed.

Video registratie van de bijeenkomst

EEN STAAT OPLOSSING IN ISRAËL / PALESTINA – HET IS TIJD

Terwijl voorstanders van een vredesakkoord tussen Israëli’s en Palestijnen pleitten voor een “tweestatenoplossing”, die de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook beoogt, bemoeilijken factoren zoals Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en het recht op terugkeer een dergelijke benadering.van

Anderen pleiten voor een ‘one-state solution’: de oprichting van een enkele staat waarbij Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook verenigd zijn en burgerschap en gelijke rechten bieden in de gecombineerde entiteit voor alle inwoners van alle drie territoria, ongeacht etniciteit of religie.

Meer info:

Hieronder in vier delen een video registratie van de  bijeenkomst

 


 


 


This entry was posted in Agenda. Bookmark the permalink.