Amsterdammers in actie tegen bezoek Van der Laan aan Tel Aviv

Activisten van Amsterdam voor Palestina hebben vanmiddag een Palestijnse
vlag aan de voorgevel van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) gehangen.
Ze protesteerden hiermee tegen het bezoek dat burgemeester van der Laan momenteel
aan Tel Aviv brengt om samenwerking met de Israëlische hoofdstad te onderzoeken.
Eerder dit jaar kon Van der Laan geen meerderheid vinden in de Amsterdamse gemeenteraad voor een stedenband met Tel Aviv.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Amsterdammers in actie tegen bezoek Van der Laan aan Tel Aviv

Gemeenschappelijke verklaring van samenwerkende organisaties in ‘Amsterdam voor Palestina’

Gemeenschappelijke verklaring   

English translation here >>>
                                  

Wij, burgers en organisaties die op uiteenlopende wijze opkomen voor de rechten van de Palestijnen, verwerpen de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur voor samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv/Yafo. Wij roepen de betrokken bestuurders op definitief van deze plannen af te zien.

Tel Aviv is een onlosmakelijk onderdeel van de staat Israël, die zich schuldig maakt aan stelselmatige schending van de rechten van Palestijnen en het internationaal recht door onderdrukking, bezetting, landroof, kolonisatie, blokkade, politieke gevangenen (onder wie ook kinderen) en oorlogvoering.

Naar de buitenwereld toe presenteert Tel Aviv zich als een multiculturele, open en tolerante stad, die ruimte biedt aan onder meer de LHBT-gemeenschap. De realiteit is echter dat, net als elders in Israël, de Palestijnen daar blootstaan aan institutionele discriminatie, waarbij via wetgeving onderscheid wordt gemaakt tussen joden en niet-joden. Ook oriëntaalse joden worden gediscrimineerd, wat recent zichtbaar werd tijdens protesten van zwarte joden tegen racisme.

Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

U kunt de bovenstaande verklaring ook ondertekenen

amsterdam_voor_palestinaWij, burgers en organisaties die op uiteenlopende wijze opkomen voor de rechten van de Palestijnen,
verwerpen de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur voor samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv/Yafo. Wij roepen de betrokken bestuurders op definitief van deze plannen af te zien.
Posted in Uncategorized | Comments Off on U kunt de bovenstaande verklaring ook ondertekenen

Kort verslag openbare bijeenkomst “Amsterdam voor Palestina”(20 augustus 2015)

Donderdagavond 20 augustus kwamen ongeveer 70 belangstellenden af op de bijeenkomst “Nee tegen Samenwerking Amsterdam – Tel Aviv” in het Nelson Mandela Centrum in Amsterdam-Centrum. De avond was georganiseerd door “Amsterdam voor Palestina” .

20aug-sprekersforum-700x400Nadat de voorzitter van de bijeenkomst, Benji de Levie (DocP), iedereen welkom had geheten, zette Esther de Bruin namens “Amsterdam voor Palestina” uiteen dat deze laatste een ad hoc samenwerkingsverband is, dat beoogt te voorkomen dat de gemeenteraad van Amsterdam akkoord gaat met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Tel Aviv – en daarmee met de staat Israel. Op voorstel van GroenLinks is ook de gemeente Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever bij de plannen betrokken. Esther gaf aan dat in principe iedereen welkom is om zich bij het samenwerkingsverband aan te sluiten. Tot dusver hebben 31 organisaties de Verklaring “Nee, tegen samenwerking Amsterdam – Tel Aviv” ondertekend.

Vervolgens zette Jaap Hamburger (EAJG) systematisch de bezwaren en bedenkingen uiteen die er leven tegen de plannen van de gemeenteraad om een samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv te starten. Geven burgemeester Van der Laan (PvdA) en wethouder Ollongren (D66) die begin september naar Tel Aviv – heel vreemd: in gezelschap van Neelie Kroes (VVD; oud-Eurocommissaris) en minister Henk Kamp (VVD) – en Ramallah zullen afreizen, zich werkelijk rekenschap van de situatie van de mensenrechten daar – vooral de onderdrukking en de verdrijving van Palestijnen – zoals in de uitgangspunten van de gemeente staat bij het aangaan van internationale betrekkingen?  (zie tekst van zijn toespraak op [OPINIE] )

Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment