Amsterdam wil ‘niets’ met Israëlische nederzettingen, leger en Ministerie van Defensie

De Gemeente Amsterdam heeft na een lange zomer vergaderen over samenwerking met Tel Aviv besloten op geen enkele wijze, direct of indirect financiële betrekkingen met “illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied” te onderhouden. Er wordt geen invoer of uitvoer van en naar de Israëlische nederzettingen tot stand gebracht. Het College van B&W erkent dat er een verbondenheid is tussen Israëlische startups en de defensie-industrie. Daarom zal Amsterdam binnen de toekomstige projecten niet samenwerken met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie.

Amsterdam volgt een internationale trend om te breken met illegale Israëlische nederzettingen en loopt daarmee voor op de Nederlandse regering en de EU. De Gemeente volgt hoofdsteden als Kopenhagen (Denemarken) en Reykjavik (IJsland), die al eerder besloten geen handel te drijven met nederzettingen.

Het voorstel tot samenwerking, dat volgens Burgemeester van der Laan zich vooral op mensen richt en niet op overheid, werd aangenomen, maar wel met zeer kritische kanttekeningen die via vijf moties naar voren werden gebracht. Zo zal er een aanzienlijk deel van het budget naar mensenrechtenorganisaties gaan. De Raad stemde in met de motie om met NGO’s die ‘mensenrechtenschendingen aan de kaak stellen’ te spreken, en organisaties zoals ACRI, Gisha en Adalah een platform te bieden.

Het voorstel wijkt sterk af van het plan tot een Stedenband, waarin de Gemeente een driehoeksverhouding tussen Amsterdam, Ramallah en Tel Aviv wilde organiseren. Ramallah weigerde echter om partner te worden in samenwerking met de bezetter. De Gemeente Amsterdam heeft zich voorgenomen Ramallah te helpen zich te ontwikkelen ondanks de beperkingen die Palestijnen in het dagelijks leven ervaren vanwege de bezetting.

Amsterdam voor Palestina, een coalitie van meer dan dertig organisaties die zich op uiteenlopende wijze inzetten voor rechtvaardigheid voor de Palestijnen, heeft de afgelopen maanden diverse protesten en acties georganiseerd om de plannen te stoppen. Amsterdam voor Palestina keurt deze samenwerking volledig af. Wel vindt de coalitie het goed dat er kanttekeningen gekoppeld zijn aan het voorstel. Er komt geen Stedenband; geen Memorandum of Understanding; het proces en de projecten zullen in de gaten gehouden worden; Amsterdam heeft zich voorgenomen geen geld direct of indirect te stoppen in ook maar iets wat met Israëlische nederzettingen en defensie-industrie te maken heeft; en er zal wel worden samengewerkt met mensenrechtenorganisaties. Daarmee heeft Gemeente Amsterdam zich expliciet uitgesproken tegen de bezettingspolitiek van de Israëlische regering.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.