Gemeenschappelijke verklaring van samenwerkende organisaties in ‘Amsterdam voor Palestina’

Gemeenschappelijke verklaring   

English translation here >>>
                                  

Wij, burgers en organisaties die op uiteenlopende wijze opkomen voor de rechten van de Palestijnen, verwerpen de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur voor samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv/Yafo. Wij roepen de betrokken bestuurders op definitief van deze plannen af te zien.

Tel Aviv is een onlosmakelijk onderdeel van de staat Israël, die zich schuldig maakt aan stelselmatige schending van de rechten van Palestijnen en het internationaal recht door onderdrukking, bezetting, landroof, kolonisatie, blokkade, politieke gevangenen (onder wie ook kinderen) en oorlogvoering.

Naar de buitenwereld toe presenteert Tel Aviv zich als een multiculturele, open en tolerante stad, die ruimte biedt aan onder meer de LHBT-gemeenschap. De realiteit is echter dat, net als elders in Israël, de Palestijnen daar blootstaan aan institutionele discriminatie, waarbij via wetgeving onderscheid wordt gemaakt tussen joden en niet-joden. Ook oriëntaalse joden worden gediscrimineerd, wat recent zichtbaar werd tijdens protesten van zwarte joden tegen racisme.

De oorspronkelijke Palestijnse bevolking van Yafo (voorheen Jaffa) is in 1948 door zionistische milities verdreven, als onderdeel van de etnische zuivering van Palestina. Tot op de dag van vandaag mogen de Palestijnen niet terugkeren naar hun huizen. Rechtsherstel is nooit aan de orde geweest.

Op 1 juli stemde een meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad (PvdA, D66, VVD en CDA) in met het plan van B&W om samenwerking met Tel Aviv nader te onderzoeken. Burgemeester Eberhard van der Laan zal voor dat doel binnenkort een bezoek aan Tel Aviv brengen.

Amsterdam hoopt te leren van de hightech-sector in Tel Aviv, maar negeert de verwevenheid tussen hightechbedrijven en de omvangrijke Israëlische wapen- en bewakingsindustrie. Deze propageert openlijk dat haar producten op Palestijnen getest zijn.

Veel Amsterdammers voelen zich, vanwege hun strijd voor mensenrechten en vrijheid, hun strijd tegen koloniale overheersing of hun vlucht uit dictaturen, verbonden met Palestijnen.

Druk uitoefenen op Israël is een geweldloze manier om te  helpen een eind te maken aan de voortgaande onderdrukking en verdrijving van de Palestijnen.

Onderstaande organisaties en individuen onderschrijven deze verklaring. In ons verzet tegen de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur treden wij gezamenlijk op. Wij protesteren tegen elke vorm van samenwerking met Tel Aviv. Elke verbintenis draagt bij aan de normalisering en legitimering van Israëlische schendingen van het internationaal recht. Wij roepen de gemeente Amsterdam op de plannen tot samenwerking definitief te beëindigen.

Verklaring in pdf

Aknarij
Al Awda Network Palestina
Back to Palestine

Breed Platform Palestina Haarlem
Burgerinitiatief Sloop de Muur
Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie
Diensten Onderzoek Centrum Palestina – DocP
Emcemo
Grenzeloos / Borderless
HTIB
Internationale Socialisten
International Solidarity Movement Nederland – ISMNL
Komitee Marokkaanse arbeiders Nederland (KMAN)
Landelijk Beraad Marokkanen
Nederlands Palestina Komitee – NPK
Netwerk van Marokkaanse Organisaties Amsterdam
NIDA Rotterdam
Palestijnse Filmdag Hilversum

Palestijnse Gemeenschap Nederland
Palestijnse Vrouwen in Nederland
Palestine Link
Propal
Staat van Beleg
Stichting Palestina
Stop Racisme en uitsluiting
Studenten voor Rechtvaardigheid Palestina – SRP
University of Colour
Vrienden van Sabeel Nederland
Vrouwen in het zwart
Werkgroep Pa-Is
Youth for Palestina

teken deze verklaring op Avaaz.org

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Gemeenschappelijke verklaring van samenwerkende organisaties in ‘Amsterdam voor Palestina’

  1. This projected twinning between Tel Aviv and Amsterdam must be reconsidered in light of the egregious breaches of international law and international humanitarian law by Israel. On a more practical level, it will surely discourage tourism: definitely mine. Thank you.

Comments are closed.