Samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv-Yafo zeer kwetsend voor Palestijnen in Nederland

Een delegatie van de Palestijnse Gemeenschap in Nederland heeft op 5 november namens ruim 200 Palestijnse ingezetenen een petitie aangeboden aan het Amsterdamse gemeentebestuur.  Sonia Zarour en Watheq Alsadeh overhandigden de handtekeningen aan burgemeester van der Laan:

In de petitie dringen wij er bij de gemeenteraad op aan de plannen voor samenwerking op te schorten totdat Israël de illegale bezetting beëindigt en onze rechten respecteert. In 1948 werden tienduizenden Palestijnen uit Jaffa verdreven, die nooit hebben mogen terugkeren. Met ons vertrek moest een joodse staat mogelijk worden met zo min mogelijk Palestijnen. Sommigen van ons wonen nu in Nederland of zijn recent vanuit Syrië hierheen gevlucht. Ons recht op terugkeer naar onze woonplaatsen is door de VN in talrijke resoluties bekrachtigd, en wacht op implementatie. Tel Aviv is als hoofdstad een onlosmakelijk deel van de staat Israël, en is voor ons Palestijnen het symbool van groot historisch onrecht dat ons is aangedaan.

Sonia Zarour en Watheq Alsadeh overhandigen de handtekeningen aan burgemeester van der Laan

Sonia Zarour en Watheq Alsadeh overhandigen de handtekeningen aan burgemeester van der Laan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stad Tel Aviv speelt een belangrijke rol in de voortduring van Israëls illegale bezetting van Palestijns grondgebied en Israëls schendingen van onze mensenrechten. Door diefstal van land, vrijheidsberoving en kolonisatie. Arrestaties zonder aanklacht (ook van onze kinderen), apartheid, discriminatie en geweld jegens ons volk zijn aan de orde van de dag.

Als Amsterdam gaat samenwerken met Tel Aviv is dat voor de Palestijnse Gemeenschap in Nederland zeer kwetsend, en als een klap in ons gezicht. Onrecht mag niet worden beloond. Amsterdam, doe het niet!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.